top of page
Genootschap de Witte Raaf
photo_1725442261076139.jpg

Het Genootschap de Witte Raaf geeft ons de mogelijkheid bijeenkomsten te organiseren zonder iemand te moeten uitsluiten. De geloofsvrijheid is gelukkig nog een van de demokratische rechten die overeind is gebleven. Hieronder de verklaring van Het Genootschap de Witte Raaf.

Wij geloven in het goede van de mens. Dit uit zich in een samenleving die gebaseerd is op vertrouwen en verbinding. Met regelmatige bijeenkomsten van medegelovigen versterken wij de betrokkenheid met elkaar en inspireren wij elkaar tot het ontwikkelen van onszelf tot zelfstandige onafhankelijke persoonlijkheden. De Witte Raaf is voor ons het symbool voor onvoorwaardelijk vertrouwen in ons zelf en in elkaar. Vanuit deze waarde kunnen wij steun en vertrouwen aan elkaar geven. De Witte Raaf is als symbool de verbinder in de communicatie tussen de mens en het goddelijke. Wij zien het als onze opdracht via kunstuitingen, filosofie, discussies, bezinning en samenwerkingsprojecten de gemeenschap te vormen, te inspireren en te stabiliseren en ons in te brengen in het maatschappelijke debat.

Het aansluiten bij de Witte Raaf genootschap is vrijwillig. Het bijwonen van bijeenkomsten gebeurt evenzo vrijwillig en zonder verplichtingen van welke aard.

De Genootschap verzorgd regelmatig diensten op diverse locaties waarin naast samenzang het luisteren naar verhalen, het kijken naar beelden, het delen van het avondmaal en het collecteren van vrije giften centraal staan. De diensten worden geleid door steeds wisselende gelovigen die op hun eigen manier en opvatting invulling eraan geven.   (KvK 84629576)

bottom of page